pteridologia

f
Botànica

Part de la botànica que estudia els pteridòfits.