pterobranquis

m
pl
Zoologia

Classe d’estomocordats, de dimensions reduïdes, que són marins, sedentaris, filtradors i colonials o pseudocolonials.

Tenen el cos dividit en protosoma, amb un petit disc preoral, mesosoma, amb diversos braços que formen un lofòfor ciliat amb el qual capturen l’aliment, i metasoma, amb l’intestí en forma de U. Tenen un gangli nerviós dorsal i l’aparell circulatori és format per una vesícula i un vas dorsal i diversos vasos laterals. Comprèn dos ordres, el dels rabdoplèurids, amb el gènere Rhabdopleura, i el dels cefalodíscids, amb el gènere Cephalodiscus, que es diferencien dels anteriors per presentar un disc adhesiu a nivell de metasoma i per la presència de casos d’hermafroditisme i reproducció asexual que condueix a la formació de colònies.