Publi Nigidi Fígul

Publius Nigidius Figulus (la)
(Roma, aprox. 98 aC — Roma, 45 aC)

Erudit llatí.

Amic de Ciceró, hom creu que fou un dels iniciadors del neopitagorisme a Roma. Escriví obres sobre gramàtica (Commentarii gramatici), sobre religió (De dis) i sobre diverses branques de les ciències naturals. Pretor el 58 aC i defensor de la causa pompeiana, fou bandejat per Cèsar (46 aC) i morí a l’exili.