publicitat

publicidad (es), publicity, advertising, (en)
f

Qualitat de públic, estat d’allò que és fet públic.