puça d’aigua

dàfnia, Daphnia sp (nc)
f
Carcinologia

Puça d’aigua (Daphnia pulex)

Dieter Ebert (cc-by-sa-3.0)

Crustaci branquiòpode de l’ordre dels cladòcers, de la família dels dàfnids, d’1 a 3 mm de llargada, amb el cos protegit per una closca o cuirassa dorsal que deixa lliure la regió cefàlica.

En el cap hi ha dues parelles d’antenes, l’una llarga i bifurcada amb funció locomotora i l’altra amb funció quimioreceptora, un ull compost proveït de moviment i situat en posició central, l’ull dorsal, que és simple, i la boca, amb maxil·les i mandíbules. La part ventral presenta cinc parells d’apèndixs biramosos aixafats, amb missió respiratòria i de filtració d’aliments, situats en posició anterior. El nombre de segments del cos és 10 (6 de cefàlics i 4 del tronc). És molt freqüent la partenogènesi cíclica, amb diverses generacions de femelles partenogenètiques, però en èpoques desfavorables apareixen els mascles, que fecunden les femelles. Dels ous fecundats surten femelles partenogenètiques, quan les condicions són favorables. Habiten a les aigües dolces, en el plàncton superficial, on són molt abundants. Són emprades, assecades, en aquariologia, com a aliment dels peixos.