puig Estela

Estella

Cim culminant (1 359 m alt.) de la serra de Puig Estela .

Alineació muntanyosa dels termes de Vallfogona (Ripollès) i de Ridaura (Garrotxa), de direcció oest-est, que s’estén entre Ripoll i el coll de Caubet, de la qual es destaquen els turons de les Balmes (1006 m) i de Fosses (1087 m) i els puigs de Sant Miquel i Estela. Aquesta serra separa les depressions formades per la vall de Sant Joan, la collada de Sentigosa i la vall de Bianya, al nord, i la vall de Vallfogona, el coll de Canes i la vall de Ridaura, al sud, i té la seva continuació, cap a l’est, fins a Olot, en la serra de Sant Miquel del Mont.