Puiol

Caseria del municipi de Monesma i Queixigar (Ribagorça), en procés de despoblament, al vessant sud del turó on s’alça el castell de Monesma.