pujador

m

Pedrís, escambell, etc, que ajuda a pujar a cavall, en un carruatge, etc.