pulsació

f
Física

En un fenomen altern sinusoidal, producte de la freqüència pel factor 2π.

Hom la representa per ω, o sia ω = 2πf. És anomenada també freqüència angular, i el seu valor és expressat en radiants/segon.