punt

m
Matemàtiques

Element de l’espai al qual hom no atribueix cap extensió, sinó solament posició.