punt de rosada

m
Física
Meteorologia

Temperatura a la qual la quantitat de vapor d’aigua present en un gas sotmès a una pressió determinada és igual a la quantitat màxima que en pot contenir a aquesta temperatura i aquesta pressió.

Si hom refreda el gas per sota d’aquesta temperatura, hi ha condensació.