punt d’ebullició

m
Física

Temperatura a la qual es produeix l’ebullició d’un líquid.