punt i coma

m
Gramàtica

Signe de puntuació (;) que indica una pausa mitjana, intermèdia entre la de la coma i la del punt; sol delimitar proposicions d’una mateixa natura dins una oració composta d’una certa llargada; sovint pot ésser substituït per un punt.