punteria

puntería (es), aim, markmanship, (en)
f
Militar

Acció d’apuntar una arma orientant-la adequadament per tal que, en disparar, el projectil encerti el blanc o l’objectiu.