puny d’amura

m
Transports

Puny format per la intersecció del gràtil i el gràtil de l’escota.