pupil
| pupil·la

pupilo -la, pupila, (es), pupil (en)
f
m
Dret civil
Dret romà

Orfe menor d’edat sota la cura d’un tutor.

En el dret romà, era el qui abans d’atènyer la pubertat (impúber) es trobava fora de la potestat paterna, per defunció del pare o per emancipació, i que estava subjecte a la tutela testamentària i dativa dels impúbers.