purina

imidazo [4,5-d] pirimidina, C5H4O4
f
Bioquímica

fototeca.cat

©

Compost heterocíclic d’estructura bicíclica consistent en un anell de pirimidina unit per un costat a un d’imidazole, l’esquelet del qual intervé en l’estructura d’un gran nombre de composts naturals d’interès biològic.

És un sòlid cristal·lí incolor, soluble en l’aigua, l’alcohol i el toluè i poc soluble en l’èter; es fon a 217°C. Hom l’obté a partir de l’àcid úric i és emprat en síntesi orgànica i en recerca biològica. Pot existir en dues formes tautòmeres. És aromàtica, presenta caràcter bàsic i forma sals amb els àcids.