Quaderns d’Estudi

Revista de pedagogia publicada trimestralment pel Consell de Pedagogia de la diputació de Barcelona des de l’octubre del 1915 fins al març del 1924.

El seu contingut, bàsicament teòric, posà a l’abast dels mestres les més modernes aportacions sobre pedagogia, psicologia i didàctica de les ciències, així com els treballs dels principals pedagogs catalans. El 1922 aparegué com a suplement el Butlletí dels Mestres, de contingut més pràctic.