quadrac

m
Electrònica i informàtica

Dispositiu electrònic constituït per un triac i un diac encapsulats conjuntament, de manera que pot ésser connectat en un circuit de corrent altern i accionat directament sense necessitat de cap element auxiliar de disparament.