quadrícula

f
Urbanisme

Resultat de dividir una zona urbanitzable en zones quadrades.