Quai d’Orsay

Nom normalment usat per a indicar el Ministeri d’Afers Estrangers francès, situat al carrer homònim, vora el Sena, a París.