qualificació

f
Educació

Nota amb què hom valora un examen, comportament, prova, concurs, etc.

La qualificació pot adoptar una forma qualitativa o bé numèrica d’acord amb una escala de valors prèviament fixada i ordenada segons diversos graus: dos (suficient o apte i insuficient), tres (bé, acceptable i insuficient), cinc (matrícula d’honor, excellent, notable, aprovat i suspens) etc. Aquestes qualificacions lèxiques solen ésser substituïdes per números que normalment van del 0 al 10 o del 0 al 100.