quall

m
Alimentació

Nom donat als productes a base d’enzims proteolítics de vegetals (quall vegetal), de bacteris i de fongs (quall microbià), d’acció semblant a la dels extrets de l’estómac dels remugants joves.