quaranta

m
Lingüística i sociolingüística

El nombre quaranta, 40.

Els numerals cardinals compresos entre quaranta i cinquanta són: quaranta-un, quaranta-una, 41; quaranta-dos, quaranta-dues, 42; quaranta-tres, 43; quaranta-quatre, 44; quaranta-cinc, 45; quaranta-sis, 46; quaranta-set, 47; quaranta-vuit, 48; quaranta-nou, 49. Els mateixos usats com a ordinals i com a substantius són: quaranta-u, quaranta-dos, quaranta-tres, etc. El quilòmetre quaranta-u.