quart

m

Senyal acústic donat per alguns rellotges a cada quart.