Quarta República Francesa

Període de la història de França que va del 21 d’octubre de 1945 fins al 4 d’octubre de 1958.

Alliberada França de l’ocupació alemanya, De Gaulle creà un govern provisional, hom elegí una Assemblea Constituent, fou promulgada una nova constitució, i el socialista V.Auriol fou elegit president. L’exclusió dels comunistes del govern (1947) i l’organització dels partidaris del general De Gaulle impossibilitaren la consolidació del nou règim, que patí una forta inestabilitat ministerial. Els seus polítics més destacats foren Edgar Faure, Pierre Mendès-France i Guy Mollet. El procés de descolonització (la Indoxina, Tunísia, el Marroc) culminà amb la crisi d’Algèria, que posà fi a la Quarta República: en produir-se el cop militar d’Algèria (13 de maig de 1958), el president Coty nomenà primer ministre De Gaulle, que controlà la situació i inicià una nova etapa: la Cinquena República Francesa.