Quartet de Diàleg Nacional de Tunísia

Plataforma de diàleg formada per organitzacions tunisianes no vinculades al govern ni als partits polítics.

Té l’origen en la Primavera Àrab de Tunísia (2011), la primera de les revoltes populars contra règims autoritaris en diversos estats arabomusulmans. En aquest país tingué com a resultat la fugida del president Ben ‘Alī i un replantejament dels fonaments de l’Estat en un context de forta inestabilitat, afavorida per una sèrie d’atemptats terroristes perpetrats per radicals islamistes, la guerra civil a la veïna Líbia i les fortes tensions entre les organitzacions i els partits islàmics i els de tendència laica. El Quartet fou creat el 2013, en un moment en què la democratització del país estava bloquejada i existia el risc d’una guerra civil, a partir de l’acord entre quatre organitzacions: la Unió General Tunisiana del Treball, la Unió Tunisiana d’Indústria, Comerç i Artesania, la Lliga Tunisiana dels Drets Humans i la Unió de Juristes. Contribuí a rellançar el procés polític i a l’establiment d’un sistema constitucional de govern per garantir els drets fonamentals, amb independència del gènere i els credos polítics o religiosos dels ciutadans. El 2015 rebé el premi Nobel de la pau.