quarteta

f
Literatura

Combinació regular de quatre versos curts especialment heptasíl·labs, isomètrics o plurimètrics, amb dues rimes consonants de disposició encadenada, a b a b, o croada, a b b a.