quasicristall

m
Física

Cos la distribució dels àtoms o molècules del qual no formen ni una xarxa cristal·lina (ja que no hi ha un reticle elemental que es repeteixi regularment) ni un vidre (ja que els àtoms no estan totalment desordenats), sinó que formen una distribució espacial ordenada encara que no periòdica.

La seva simetria és pentagonal, que és prohibida en la cristal·lografia clàssica. Les figures de Penrose en foren el precursor teòric, però l’obtenció física d’un quasicristall no s’esdevingué fins el 1974. Les característiques mecàniques d’aquests materials (en especial, llur gran resistència) els fan objecte d’un gran interès.