queixal

muela, muesca, (es), molar, groove, (en)
m
Anatomia animal

Nom donat a cadascuna de les dents premolars i molars, especialment les de l’home.