quetògnats

m
pl
Zoologia

Grup de metazous triploblàstics de l’embrancament dels lofoforats, que comprèn espècies de cos allargat, transparent, fusiforme i dividit en tres regions: cap, tronc i cua.

En el cap, esfèric, hi ha la boca, amb quetes quitinoses, prènsils i mòbils; el tronc és allargat i envoltat per dues aletes laterals, i la cua és apuntada i acabada en una aleta horitzontal. Sota la pell hi ha fibres musculars estriades, reunides en quatre feixos longitudinals, dos de dorsals i dos de ventrals. No hi ha aparell circulatori ni excretor. El tub digestiu és rectilini i acaba a l’anus. Les cavitats celòmiques de les tres regions són separades per envans transversals i, a més, la del tronc és dividida longitudinalment per un mesenteri, en una part dorsal i una de ventral. Tenen sistema nerviós ganglionar. Presenten un parell d’ulls cefàlics simples, situats dorsalment, i nombrosos receptors tàctils. Són hermafrodites, amb fecundació interna i creuada i desenvolupament directe. Són marins, pelàgics i planctònics. El gènere més conegut és Sagitta, amb diverses espècies.