quiescent

adj
Lingüística i sociolingüística

En les llengües semítiques, dit de la lletra (gairebé sempre una semivocal) que, en no dur vocal, no és pronunciada.