quilla de balanç

f
Transports

Cadascuna de les dues planxes o estructures de secció triangular que són fixades, generalment una a cada banda del pantoc, en els dos terços de l’eslora d’algunes embarcacions, especialment els vaixells grans, per tal de reduir l’amplitud del balanç.

És anomenada també aleta estabilitzadora.