quilo-

Física

Forma catalanitzada del prefix del sistema internacional kilo-, que és emprada per a les formes catalanitzades d’algunes unitats (quilocaloria, quilogram, quilòmetre, etc.) i d’alguns derivats (quilometrar, quilometratge, etc.).