quilocicle

kc (símb.)
kilociclo (es)
kilocycle (en)
m
Física

En un fenomen periòdic, mil cicles o oscil·lacions.

És emprat a vegades per kilocicle/segon, que, més correctament, és anomenat kilohertz.