quilogràmetre

kgm (símb.)
kilogràmetre
kilográmetro (es)
kilogram-meter (en)
kilogramme-metre (en)
m
Física

Unitat de treball, emprada en el sistema tècnic, equivalent al treball necessari per a alçar un kilogram a un metre d’alçada: 1kgm=1 kp × 1 m.