quilopond

kp (símb.)
kilopond
quilogram força
kilogram força
kgf (símb.)
m
Física

Unitat de força, emprada en el sistema tècnic, equivalent a la força amb la qual la terra atreu un kilogram en un lloc on l’acceleració de la gravetat és g = 9,80665: 1kp = 9,80665 N.