quim

quimo (es), chyme (en)
m
Biologia

Massa líquida i espessa en què es converteix el bol alimentari per la digestió gàstrica.