Quint Fabi Màxim Servilià

Quintus Fabius Maximus Servilianus (la)
(?, segle II aC — ?, segle II aC)

Cònsol romà (142 aC).

Lluità contra Viriat, hi fracassà i hagué de signar un tractat de pau desavantatjós per a Roma.