quipà

kippāh (he)
f
Judaisme

quipà

Casquet, semblant a un solideu, usat pels jueus, especialment en els actes de culte.