quiratador

m

Balancetes per a pesar els diamants.