quiròpters

quirópteros (es), Chiroptera (en)
m
pl
Mastologia

Ratapinyada

PhotoDisc - Cybermedia

Ordre de mamífers de la infraclasse dels placentaris que comprèn animals adaptats al vol, caracteritzats pel fet de tenir les extremitats anteriors incloses en una membrana alar molt prima, de vegades amb pilositat, anomenada patagi.

Descripció

Les potes del davant només tenen un dit lliure, mentre que les del darrere els hi tenen tots cinc. Copulen a la darreria de l’estiu i les femelles tenen un receptacle seminal on guarden l’esperma fins a la primavera, és a dir, durant tota la letargia hivernal. Acostumen a parir una sola cria, que alimenten mitjançant les mamelles, situades en posició pectoral i inguinal. Hi ha també fenòmens d’interrupció del desenvolupament embrionari mentre dura la letargia hivernal. S'alimenten sobretot d’insectes, que cacen al vol, al capvespre. S'orienten per l’eco.

Comprèn el subordre dels megaquiròpters i el dels microquiròpters, el qual és representat als Països Catalans per tres famílies: els molòsids, els rinolòfids i els vespertiliònids.

Representants més importants de l’ordre dels quiròpters

Classificació Nom científic  Nom vulgar
subordre dels megaquiròpters família dels pteròpids Pteropus sp guineu voladora
Epomophorus sp
Rousettus sp
Hysignathus monstruosus
subordre dels microquiròpters família dels nictèrids Nycteris sp
família dels megadermàtids Megaderma sp fals vampir
família dels rinolòfids Rhinolophus sp ratapinyada de ferradura
família dels fil·lostomàtids Phyllostomus sp
Vampyrum spectrum
Glossophaga sp
Artibeus sp
Desmodus sp vampir
Diphylla sp vampir
família dels noctiliònids Noctilio leporinus ratapinyada pescadora
família dels rinopomàtids Rhinopoma sp
família dels embal·lonúrids Emballonura sp
família dels vespertiliònids Leuconoe (Myotis) daubentonii ratapinyada clara d’aigua
Leuconoe (Myotis) capaccinnii ratapinyada de peus grossos
Selysius (Myotis) mystacinus ratapinyada de bigotis 
Selysius (Myotis) natteri ratapinyada de Natterer 
Selysius (Myotis) bechsteinii ratapinyada de Bechstein 
Pipistrellus pipistrellus ratapinyada comuna
Pipistrellus kuhlii ratapinyada de vores clares 
Pipistrellus savii ratapinyada muntanyenca 
Plecotus auritus ratapinyada orelluda, orellut 
Myotis myotis ratapinyada orelluda, orellut 
Miniopterus schreibersii ratapinyada de Schreiber
Barbastella barbastellus ratapinyada de bosc
Vespertilio serotinus ratapinyada dels graners
Nyctalus noctula nòctul
Lasiurus sp
família dels molòssids Tadarida ratapinyada de cua llarga
Molossus sp