quraixita

curaixita, qurayš (ar)

f
m
Història

Individu de la tribu àrab de Qurayš.

Establerts als voltants de la Meca (final del s. V), els quraixites assoliren aviat un gran poder polític i econòmic per llur domini del santuari de la Ka'aba. Havent-ne estat membre Mahoma, l’ortodòxia sunnita exigia aquesta condició per a ocupar el califat. A Al-Andalus, els quraixites hi constituïren l’aristocràcia.