raça

f
Biologia
Etnologia
Antropologia física

Conjunt d’individus que tenen una ascendència comuna i es diferencien de la resta d’individus de llur espècie per la freqüència més gran de determinats grups de caràcters hereditaris (morfològics, anatòmics, serològics, hematològics o patològics, etc).

Les races s’originen a partir de les poblacions on predomina l’endogàmia sobre l’exogàmia a causa de qualsevol forma d’aïllament total o parcial que permet la conservació de determinats mutants. Les races d’animals i vegetals domèstics (races artificials) s’obtenen per selecció i posterior encreuament de diversos mutants fins a fixar uns caràcters determinats.