raca

raca (es), parrel (en)
f
Transports

Anella grossa, generalment metàl·lica, que hom disposa a l’extrem d’una vela, d’una verga, etc, per tal que pugui córrer fàcilment al llarg d’un pal, d’un cap, etc.