raça mediterrànida

f
Antropologia física

Raça del grup leucoderm, dolicocèfala, de pell més o menys bruna i ulls foscs.

Ocupa bàsicament l’Europa meridional i l’Àfrica al N del Sàhara. Comprèn dues subraces: iberoinsular i atlantopirinenca.