Rachel Louise Carson

(Springdale, Pennsilvània, 27 de maig de 1907 — Silver Spring, Maryland, 14 d’abril de 1964)

Biòloga nord-americana.

Graduada el 1932, treballà al US Bureau of Fisheries, organisme oficial d’investigacions pesqueres. El 1962 publicà Silent Spring, un dels primers estudis sobre els efectes perniciosos de certes activitats humanes (especialment la indústria i l’agricultura) sobre el medi ambient, i un dels primers a alertar sobre els perills de la contaminació. El llibre contribuí decisivament a la creació d’una consciència ecològica en l’opinió pública. Altres llibres seus són Under the Sea Wind (1941) i The Edge of the Sea (1955).