rad

m
Física

Unitat de dosi absorbida, definida el 1953 per la Com issió Internacional d’Unitats de Radiologia.

Hom diu que una massa d’1 gram d’una substància ha rebut una dosi d’1 rad quan ha absorbit 100 ergs d’energia radiant. Un rad equival a una centèsima de gray.