radi

m
Anatomia animal

Os dels vertebrats terrestres situat a la part externa del segon segment de les extremitats anteriors, al costat del cúbit, que n’ocupa la part interna.

És l’os que aguanta la major part del pes de l’avantbraç i és més gruixut que el cúbit, amb el qual s’articula. També s’articula amb l’húmer i amb els ossos del carp en ambdós extrems. En les aletes pectorals dels peixos hi ha un os radial, precursor del radi.