radi iònic

m
Química

En una estructura iònica, radi de l’esfera, al centre de la qual és situat l’ió, que conté, en primera aproximació, la totalitat de la seva càrrega.

L’estimació de radis iònics és feta a partir de cristalls constituïts per ions isoelectrònics, coneixent la distància interiònica i aplicant una correcció a causa de la càrrega nuclear efectiva dels ions. Els radis iònics presenten poca reproductibilitat en diferents composts, puix que depenen de l'índex de coordinació i de la grandària relativa dels ions, anomenada factor d’empaquetat.